Anunț cerere de oferta ”Modernizare Cămin Cultural Sat Sălișca Comuna Cîțcău

07 September 2018
Detalii prinvind cererea de oferta, conditii, loturi, model de contract regăsiți în atașament. 

Fișiere atașate

  cerere de oferta.pdf 07 September 2018
  caiet de sarcini.pdf 07 September 2018
  fise tehnice lot 1.pdf 07 September 2018
  fise tehnice lot 2.pdf 07 September 2018
  fise tehnice lot 3.pdf 07 September 2018
  MODELE FORMULARE.docx 07 September 2018
  Draft Contract.doc 07 September 2018