Infrastructura

În mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, dar calitatea și în general dezvoltarea acestora și a traficului este încă departe de a îndeplini standardele europene. Doar jumatate dintre comune au acces direct la rețeaua de drumuri, iar din acest motiv se poate spune că rețeaua de drumuri actuale deservește doar 3/5 din totalul populației rurale. Mai mult de 25% dintre comune nu pot utiliza drumurile în perioadele cu precipitații.

Drumurile comunei (lungime în kilometri):

 

 

Categorie drum

Denumire

Lungime totală (km)

 

Drumuri asfaltate

Drum acces Salișca

1,2

 

Drumuri betonate

-

-

 

Drumuri pietruite

DC 1 Câțcău - Muncel

DC 2 Câțcău - Salișca - Coplean

3,5 4

 

Drumuri de pământ

-

19

TOTAL DRUMURI

 27,7

 

Cale ferată: lungime totală - 6 km 2.11        Utilitati

Comuna Citcau dispune de:

Rețea energie electricaă - comuna este electrificată în totalitate;

Rețea de alimentare cu apa potabilă- există în CÂȚCĂU  și SALIȘCA, cu   un total de 17.5 km de conducte;

Rețea de canalizare- inexistent 

 

Rețea telefonie fixă - existent

Rețea de alimentare cu gaz metan - existent;

Acces la cablu TV și Internet - existent;

Colectarea deșeurilor - este asigurată de Compania de salubritate Bratncr-Veres S.A. Cluj -Napoca.

 

Sănătatea 

Reformele din domeniul sanitar au produs modificări în strucrura organizatorică a acestui sistem și la nivelul comunei CÂȚCĂU. Dispensarele medicale, care au asigurat asistenșa primară, transformându-se în cabinete medicale individuale, unde își desfășoară activitatea medicii de familie.

La sfârșitul anului 2007, rețeaua publică de ocrotire a sănătății de pe raza comunei cuprindea :

Nr. cabinete medicale individuale - 2 cabinete medicale în Dispensarul Uman din localitatea CÂȚCĂU;

Nr. cabinete de stomatologie - nu exista cabinet stomatologic;

Nr. farmacii -1

În vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației din comună, se impun anumite cerințe în urmatoarele domenii:

Stomatologic - înfiintațea unui cabinet stomatologic;

Planificare familiala moderna;

Descurajarea avorturilor;

Protecția familiei;

Protecșia femeilor gravide;

Acțiuni de educație pentru sănătate din partea medicilor din cadrul cabinetelor medicale individuaie, a centrului de permanentă, a cabinerului stomatologic si al farmaciei.

Ordine publică și protecție civilă

Asigurarea ordinii și liniștii publice

La nivelul comunei CÂȚCĂU, ordinea și liniștea publică sunt asigurate prin activitățile desfășurate de către postul comunal de Politie CÂȚCĂU. Cei 3 lucrători ai postului de poliie soluționează petiții, sesizări ale cetățenilor comunei și aplicării acolo unde este cazul, contraventii.

Pe linie de prevenire, agenții de poliție intreprind permanent controale. De asemenea supravegherea circulajței rutiere este asigurată tot de postul comunal de Polițe, care este dotat cu un autoturism ce asigură patrularea pe raza comunei.

Comuna nu dispune de un compartiment de Poliție Comunitară.

Protecția civiliă

Protecția civilă este asigurată prin Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei CÂȚCĂU, format din 21 de persoane, cu următoarele atribuții:

- desfășurarea de acțiuni de informare și insrruire privind cunoașterea regulilor și
masurilor de apărare împotriva dezastrelor

- verificarea modului de aplicare a normelor, a dispozițiilor și a măsurilor care privesc apărarea împotriva dezastrelor;

- acțiuni de intervenție pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectța persoanelor si a bunurilor afectate de dezastre;

acordarea de ajutor, în condițile legii, persoanelor a caror viață este pusă în pericol în caz de inundatii, alunecări de teren, accidente, explozii, precum și în caz de dezastre.

Serviciul public voluntar pentru situații de urgențî al comunei CÂȚCĂU are acces la unele dotări, însă acestea sunt precare și trebuie îmbunătățite, respectiv aduse la standarde comunitare.

Dotările serviciului vountar pentru situații de urgență la finalul anului 2007 constau în 4 motopompe

La nivelul comunei sunt întocmite și aprobate:

Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale;

Planul de evacuare al comunei CÂȚCĂU în situații de urgențe civile generate de dezastre.

 Asistența socială

Asistența socială presupune un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depistării unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependența pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vietii.

Pe plan local, domeniul asistenței sociale este bine reprezentat, urmărindu-se cu prioritate ca toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei CÂȚCĂU fără a se depăși termenele legale de soluționare a petițiilor. Numai in situații deosebite, cazurile sunt preluate de către alte instituții abilitate. 

De asemenea se acordă ajutoare de urgență atunci cand acestea sunt solicitate și există baza legală pentru acestea. În altă ordine de idei, Primăria CÂȚCĂU se preocupă ca, prin atragerea de sponsorizări și din alte surse legal constituite, să ofere un sprijin material familiilor aflate în dificultate, în special cu ocazia Sărbătorilor religioase.