Anunţuri

 • 2012-07-17
  PLAN URBANISTIC GENERAL
    

  PRIMARIA COMUNEI CÎŢCĂU

  PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

  PLAN URBANISTIC GENERAL

  REACTUALIZARE

  CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE:

  ELABORATOR: S.C. ARCHI-TECH DESIGN S.R.L., Cluj-Napoca

  AL COMUNEI CÎŢCĂU, JUD. CLUJ

  ŞI REGULAMENT GENERAL DE URBANISM

  PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII:

  INIŢIATOR: COMUNA CÎŢCĂU, Jud. CLUJ

  telefon: 0264/225101, e-mail: onofreicristina81@yahoo.com .

  Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Cristina Onofrei -

  20.10.2011

  Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în perioada 10.01.2012-26.01.2012.

  asupra documentelor expuse/ disponibile la sediul Primariei Cîţău, str. Principala, nr. 100,

  serviciul urbanism, în perioada 14.11.2011-29.12.2011, de luni până vineri, între orele 10 -13 .

  Şedinţa de consultare ce va avea loc la Sediul Primăriei în data de 27.12.2011, la ora 11.

   
 • 2012-02-07
  PLAN URBANISTIC GENERAL
    

  INFORMARE ASUPRA ETAPEI

  DE CONSULTARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE:

  PLAN URBANISTIC GENERAL

  REACTUALIZARE

  ŞI REGULAMENT GENERAL DE URBANISM

  PRIMARIA COMUNEI CÎŢCĂU

  AL COMUNEI CÎŢCĂU, JUD. CLUJ

  INIŢIATOR: COMUNA CÎŢCĂU, Jud. CLUJ

  14.01.2012

  etapei de consultare a propunerilor preliminare ale P.U.G. si R.L.U. - com. Cîţcău;

  Propunerea preliminara a P.U.G. si R.L.U. ale Comunei Cîţcău au fost puse la dispozitia publicului

  interesat la sediul Primariei Cîţău, str. Principala, nr. 100, în perioada 14.11.2011-29.12.2011;

  Şedinţa de consultare a avut loc la Sediul Primăriei în data de 27.12.2011, la ora 11;

 • 2011-11-07
  Anunţ- Extindere alimentare cu apă
  ROMANIA
  COMUNA CÎŢCĂU
  JUDEŢUL CLUJ
  NR. 3594 /7.11.2011

   

  ANUNŢ

  PRIMARIA COMUNEI CÎŢCĂU, TITULAR AL PROIECTULUI " EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MUNCEL . COMUNA CÎŢCĂU. JUDEŢUL CLUJ.
  ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA LUĂRII DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE DE CĂTRE AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA DE A NU SOLICITA EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI CONTINUAREA PROCEDURII PRIVIND EMITEREA APROBĂRII DE DEZVOLTARE PENTRU PROIECTUL " EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SAT MUNCEL .COMUNA CÎŢCĂU .JUDETUL CLUJ ," PROPUS A FI AMPLASAT ÎN SATUL MUNCEL.COMUNA CÎŢCĂU.
  PROIECTUL DECIZIEI DE ÎNCADRARE ŞI MOTIVELE CARE O FUNDAMENTEAZĂ POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AGENŢIEI REGIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA .CALEA DOROBANŢILOR NR. 99, ÎN ZILELE DE LUNI ÎNTRE ORELE 12,30 - 17,00, MARŢI, JOI : 12,30-16,30 ŞI MIERCURI, VINERI : 8,30 - 13,00 ,PRECUM ŞI LA URMĂTOAREA ADRESĂ DE INTERNET office@arpmcj.anpm.ro
  PUBLICUL INTERESAT POATE ÎNAINTA COMENTARII /OBSERVAŢII LA PROIECTUL DECIZIEI DE ÎNCADRARE ,  ÎN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII PREZENTULUI ANUNŢ ,PĂNĂ LA DATA DE 12.11.2011 .

   


  PRIMAR ,
  Ing.MURESAN CĂLIN

 •